Bryggor

eller Lastageplatser, Kajer, Hamnar ……

Utefter Blå kusten finns ett antal platser som använts som utgångspunkt för olika verksamheter såsom ut/in skeppning av gods, postbefordran, ångbåtstrafik, fiske mm. Som samlingsnamn för dessa platser har valts bryggor, en del av dessa platser finns inte kvar idag andra finns kvar men används för andra ändamål än de  ursprungliga.

Det går att identifiera 3 typer av bryggor. Den första är en plats för in/utskeppning av gods för någon verksamhet som legat i anslutning till platsen. Den andra är de större gårdarna såsom Gottenvik, Thorönsborg, Fogelvik m.fl. som haft bryggor, där en del besökts av skärgårdstrafiken och en del använts för utförsel av gårdens produkter.  Den tredje typen är bryggor som använts/används för kommunikation med öarna såsom Horns udde (transporter till/från Idö), Ekudden (transporter till/från Stora Källskär), m.fl.

Och som vanligt ibland finns det mer att skriva om en del av dom och ibland finns bara uppgift om att det funnits en plats som man angjort. Även när det finns lite att skriva om har jag ibland valt att dokumentera platsen på den här sidan.

 

Gå vidare till: