Om Mig

Civilingenjör från Linköping med ett stort intresse för skärgårdens historia. I ungdomen tillbringade jag ett antal somrar på Spårösund utanför Västervik både som aspirant och befäl. Intresset för skärgårdens historia kom i samband med en tjänsteresa för ca 35 år sedan då jag av en slump fick tag på en bok av Manne Hofrén om Tryserum (på biblioteket i Jönköping) och där jag läste att det funnits en skans på Stjärnö i Valdemarsvikens inlopp. Denna episod fick mig att reflektera och börja leta efter information om gångna tider med koppling till skärgården.

Jag har idag en ganska stor databas (flera GB) med information om skärgårdens historia som byggts upp under ca 35 år och det är den kunskapen som jag vill förmedla via den här siten