Varia

Under sektionen varia återfinns artiklar om lite av varje. Det kan vara verkliga historiska händelser, personer som besökt/vistats en plats, industriverksamheter, mm. men det kan också vara rena skrönor och sägner som inte har något med verkligheten att göra.

Som vanligt är artiklarna av varierande längd och kvalité och syftet är att man ska reflektera lite hur det var förr i tiden i skärgården när man läser dom.

Gå vidare till: