Fyrar

Fyrarna utefter Östergötlands och Smålandskusten anlades i huvudsak under 2 tidsperioder, i slutet av 1800-talet samt runt 1940.

Under senare delen av 1800-talet uppfördes fyrar som hjälpte fartygen att ta sig in till ankarplatser för natten.  Under den tid som skärgården trafikerades av fraktskutor som till stor del försörjde Stockholm med produkter (lök, potatis, äpplen, ved mm) från gårdarna utmed Östergötlands och Smålands kuster samt  Öland så seglade man dag tid och ankrade upp i en vik när det blev mörkt. Så sent som på 1960-talet fanns fortfarande en del skutor kvar som gick i den här trafiken.

Runt 1940 fyrbelystes inomskärsleden från Kråkelund till Arkösund i syfte att ge handelssjöfarten ett bättre skydd mot torpedangrepp under kriget.

Sedan finns det givetvis ett antal fyrar som byggts vid andra tillfällen såsom Sandsänkan 1931, Kungsgrundet 1955 med flera.

För mer detaljerad information om våra fyrars, teknik, historik, benanning mm se Svenska Fyrsällskapets hemsida, fyr.org

Gå vidare till:

 

Referenser:
fyr.org