Förlisningar

  • Monitor - Thordön

Under den här rubriken presenteras ett urval av de fartyg som gått på grund eller förolyckats utefter Blå kusten. Artiklarna följer samma format och är ganska kortfattade och den som vill veta mer hänvisas till de referenser som finns i slutet av varje artikel. Det finns uppgifter om ca 600 fartyg som råkat ut om olyckor utmed det här kustavsnittet så av naturliga orsaker kan bara ett urval av dessa presenteras här. Urvalet har skett så att hela kuststräckan finns representerad, förlisningar/olyckor från olika tider, väldokumenterade och inte så väldokumenterade mm.

Gå vidare till: