Aries

Fartyget

Brigg byggd i trä

Resan

På väg från Malaga till Stockholm

Förlisningen

I slutet av 1803 avseglade Briggen Aries, som ägdes av handelshuset Sutthoff & Lindmark i Stockholm, från Malaga. I ett brev daterat 8 december 1803 som ankom till Barösund 16 december meddelar Tullstyrelsen i Stockholm att man hade underrättelser om att Aries passerat in i Östersjön. Då det förekom en smittsam epidemi i Malaga så uppmanades betjäningen i Barösund att iaktta försiktighet då men misstänkte att fartyget sökte sig till någon svensk hamn[1].

Under tiden som brevet färdades från Stockholm till Barösund gick Aries på grund vid Ölands norra udde under hårt väder med svår köld. Fartyget sprang läck och riskerade att sjunka varvid skeppare Carl Van Hoorn beslutade att sätta kurs mot fastlandet. Det slutade dock inte bättre än att man gick på ett grund utanför Strupö och förlorade både last och fartyg. Manskapet var 10 timmar på vraket och med en liten slup och med hjälp från besättningen på en liten jakt som låg infrusen i en intilliggande vik, kunde hela besättningen räddas[2].


[1] Barösunds Tull arkiv – Volym 6 1800-1806

[2] Handelstidning 1803-12-20