Almviks lastageplats

I Almvik, som var en köping under Västervik, har funnits tegelbruk, mjölkvarn, varv, snickerifabrik, sågverk mm och givetvis har det även funnits en lastageplats för in- och utförsel av varor. Tegelbruk och sågkvarn fanns redan på 1500- 1600-talen och man kan nog anta att det redan då fanns en lastageplats här. Under 1700-talet förekom en omfattande handel med tjära som producerades i inlandet och skeppades ut via Almvik.

Vid Almvik har 2 ras inträffat ett 1824 och det andra i september 1886. Det första raset skedde i Tärnviken och var ca 300 m långt och omfattade ca ett hektar. Det andra raset orsakade dock mer förödelse då två personer omkom och omfattade förstört materiel tillsammans med alla lastbryggor som också drogs med i raset.  Vid raset förstördes

  • Alla lastbryggor
  • 2 magasin om 4 våningar
  • En nybyggd tegellada
  • 800 tunnor spannmål
  • 300 famnar ved
  • 100 staplar virke
  • 50 000 tegel
  • mm

Där det innan raset var fast mark var det efter raset 10-13 m djupt och där bryggorna låg var det 5 m djupt är det efter raset 15 m djupt. Händelsen var en riksnyhet och det skrevs om den i många landsortstidningar.

Stockholms Dagblad 1888-08-15

 

 

Referenser:
Almvik, Törnfalls förnämnsta handel- och industriplats, Jon Villskog, Tjustbygden 1945
Stockholms Dagblad 1886-09-23
Östgöta Correspondenten 1886-09-28