Arkösunds brygga

(Observera järnvägsspåret)

I slutet av 1800-talet fanns stora planer för Arkösund då man planerade för en isfri hamn som skulle komplettera hamnen i Norrköping. Dessutom fanns planer från näringslivet till etableringar på Vikbolandet och Arkösund. Hamn- och näringslivsetableringsplanerna var huvudorsakerna till att man byggde en järnväg från Norrköping till Arkösund som invigdes 1895. Planerna på att bygga en isfri hamn fullföljdes aldrig och istället blev det en mindre kaj med ett vattendjup på 7 m. Hamnplanerna tog fart med ett nytt förslag 1926 och inte heller den här gången blev det något av planerna.

Järnvägen blev dock starten på det uppblomstrande samhälle som vi idag känner som Arkösund och kajen blev betydelsefull, framförallt för fiskarna i skärgården som landade sina fångster i Arkösund för vidare transport till Norrköping och andra delar av landet.  Förutom fisk så har kajen använts för utskeppning av malm från Dolmyra gruva (ligger på Vikbolandet) samt för jordbruksprodukter och ved. Kajen angjordes även av skärgårdstrafiken för transport av människor och gods.

 

Kustångare som anlöpt Gryts brygga är:

Referenser:
Utveckla Arkösund,  Martin Larsheim, examensarbete 2004
Arkösund 100 år, Henry Andersson (red), 1995