Blankaholm

Detalj från vykort ca 1900

Blankaholms samhälle växte upp när sågverket startade 1888 och blev med tiden ett  av Sydsveriges större sågverk. Produkterna exporterades till stor del och Blankholm fick därmed en hamn som angjordes av fartyg som lastade trävarorna för export

1910 monterades sågverket ned och flyttades till Skaftet ca 7 km norr om Blankaholm. Orsaken till flytten var att de två kompanjonerna Erik Tillberg och Herman Huldt köpt stora skogsfastigheter uppströms och att det var svårt att flotta timret till Blankaholm. Sågverksområdet med såghus i Blankaholm såldes till Norrköpings Exporthyvleri AB som fortsatte driften i Blankaholm.

1946 brann sågverket ned tillsammans med timmer och sågade trävaror.  Sågverket byggdes dock upp igen och var vid den här tiden ett av Sveriges modernaste.

Sågen lades ned 1979 och av byggnaderna återstår endast en del grunder i anslutning till marinan.

 

Kustångare som anlöpt Blankaholm är:

 

 

Referenser:
Ankarsrums Bruk 350 år, Ankarsrums Hembygdsförening, 2003
Skaftet, Västerviks kommun
Då sågen i Blankaholm brann ner till grunden, Västervikstidningen 2013-12-07