Djursnäs lastageplats

 

Lantmäteriets historiska kartor

Djursnäs ligger i norra delen av Syrsan på östra sidan. I en karta från 1769 framgår att område 40 (se kartan ovan) är en lastageplats som ”betalas av” ägaren till Tovehults masugn, accessorn Cederbaum.

I Anna Cederflycht bouppteckning från 1752 framgår att det fanns ca 100 ton malm vid Helgenäs och Djursnäs.

 

Kustångare som anlöpt Djursnäs lastageplats är:

 

Referenser:
Helgerum i Tjust, Manne Hofrén, 1949
Lantmäteriets historiska kartor