Dynestad lastageplats

Längst in i Gamlebyviken vid Nygård ligger Dynestaviken. Här låg en lastageplats som nyttjades av Överums bruk för bland annat utskeppning av stycken (kanoner). I en odaterad inventarie förteckning från 1670-talet framgår att det fanns 58 stycken i fyra olika storlekar vid lastageplatsen. 1692 nämns lastagplatsen igen i samband med att några stycken slagits sönder.

Dynesta var en av tre hamnar som Överums Bruk utnytjade de andra två var Lerboholm och Helgenäs.

Under senare år har arkeologiska utgrävningar skett vid Stäket, inloppet till Dynestaviken. I sundet har man funnit pålar som daterats till 1000 år före Kristus och man tror att funktionen kan ha varit försvar, kontroll av infart, bro och/eller delar av en hamnanläggning. Vid utgrävningar i land har man funnit föremål från 1700-talet vilket i tid överenstämmer uppgifterna om utskeppningarna från Överums Bruk. Utgrävningarna fortsätter och man håller inte för otroligt att ett vikingaskepp kan finnas gömt i området.

Referenser:
Överums Bruk tre hundra år 1652-1954, Alfred Jansson, 1955
Västervikstidningen 2016-05-18 och 2018-05-24