Flivik

En kaj/hamn som fortfarande används är Flivik dit lastfartygen kommer relativit ofta för att lasta produkter från Emmaboda Granit och Nybrogrus AB som driver ett stenbrott i Flivik. Stenbrottet ligger ca 2 km från kajen och produkterna som skeppas ut användas till framförallt vägbyggnad, asfalt och betong.

Lastageplatsen fanns innan stenbrytningen kom igång omkring 1870. Under åren 1756-1753 levererades i genomsnit 10 tjärtunnor och 25  tofter furubräder från Flivik. Hamnen anlöptes även av Ångfartyget Borgholm anlöpte Flivik på traden mellen Oskarshamn och Västervik under 1890-talet.

Karlskrona Weckoblad 1880-11-11

 

Flivik var ett frälsehemman och omnämns första gången 1547 då ”Moens i Fliiwiik” ska ha inhaft gården. Storskifte ägde rum 1786  och laga skfte 1865.

 

Kustångare som anlöpt Flivik är:

 

 

Referenser:
Verkebäck –  Utsikt över en gammal lastageplats och by, Gösta Karleflo, 2005
Emmaboda Granit Bygdeband
Kalmar 1897-05-05