Fogelviks brygga

Herrskapet till Fogelvik färdades sjövägen till och från Stockholm då det både var snabbare och bekvämare än att färdas på vägarna. I början av 1700-talet fanns en speciell jakt som var avsedd för dessa resor. Man kan nog anta att även Karl Knutsson Bonde  reste sjövägen och att han använde bryggan vid sina resor till och från Fogelvik.

1893 erhöll friherre Raab tillstånd av lotsverket för anläggande av en lastbrygga. Det skeppades främst trävirke från Fogelvik.

Under senare tid angjordes bryggan vid Fogelvik av skärgårdsångarna. I sjökorten är farleden till bryggan fortfarande inritad. Även om det var kända vatten så hände det att man gick på grund vid angöring av bryggan.

Östgöta Correspondenten 1894-07-13

  Norrköpings Tidningar 1871-09-07

Kustångare som anlöpt Fogelviks brygga är:

 
 

Referenser:
Geografiskt och Statistiskt lexicon över Östergötland, Anton Ridderstad, 1875
Tryserum i Tjust, Manne Hofrén, 1957
Lotsstyrelsens år 1892  i underdånighet afgivna berättelse