Fredriksnäs brygga

Det finns inte så mycket dokumenterat om bryggan vid Fredriksnäs. Sjökortet visar på att farleden gick in till bryggan och det troliga är att den var främst till för att frakta ut produkter från Fredriksnäs gård och från sågverket som låg i nära anknytning till bryggan. Skärgårdsbåtarna verkar inte ha angjort den här bryggan då Gryts brygga ligger bättre till för skärgårdstrafiken.

Sågverket upprustades och flyttades från Brotorp till lastageplatsen i slutet av 1920-talet.

Sedan 2015 finns en hamnanläggning för fritidsbåtar och yrkestrafik i viken vid Fredriksnäs brygga.

 

Referenser:
Gryt, förr och nu, Gryts hembygdsförening, 1981