Frugelöts brygga

Känt som “Frugalött” sedan 1545. Kan komma av frugha = förnäm dam. Det är möjligt att namnet syftar på Sigrid Banér som ägde gården i början av 1500-talet.

Bryggan vid Frugelöt fanns redan på 1600-talet och på en karta från 1703 finns bryggan vid Frugelöt dokumenterad.

(Lantmäteriets historiska kartor)

Från bryggan i Frugelöt skeppades bland annat virke ut och det finns uppgifter att malmen från gruvorna i och runt Nartorp skeppades ut från Frugelöt innan hamnen i Björnvik anlades. Malmen ska ha transporterats med häst och vagn till Frugelöt.

Bryggan var ordinarie anhalt då ångbåtstrafiken kom igång på 1870-talet och angordes bland annat av ångfartygen Gryt, Ostkusten och Skärgården.


Norrköpings Tidningar1879-06-06

I början av 1900-talet fanns planer på att anlägga en järnväg mellan Mem och Frugelöt. Planerna framfördes av Greve Mörner på Herrborum och skälet skulle vara att Frugelöt hade bättre förutsättningar som hamn jämfört med Mem.

Kustångare som anlöpt Frugelöts brygga är:

Referenser:
Ortnamn i Östergötland, Gösta Franzén, 1982
Östergötlands Veckoblad 1906-05-04
Lantmäteriets historiska kartor