Fyrudden

I mitten av 1930-talet bildades en fiskeriförening av fiskarna i Gryt, 1943 köpte föreningen ett område vid fyrudden och 1953 var hamnen vid fyrudden byggd.

Hamnen byggdes för att ta hand om den fisk som fångades i Gryts skärgård efter ett förslag i en statlig utredning från 1947. På öarna Harstena, Bondekrok Fångö med flera fanns i mitten av 1940-talet ett 60-tal motordrivna fiskebåtar. Motiveringen för att bygga hamnen var att underlätta kommunikationerna i skärgården för bland annat fiskerinäringen. Innan hamnen byggdes fanns en alltför kort brygga som dessutom var för hög. Innanför de föreslagna vågbrytarna skulle djupet muddras till 2 m. Kostnaden för att bygga hamnen uppskattades till 90 000:-

Utredningens förslag 1947

En av de största fångsterna landades i februari 1975 då trålarna Ceylon och Westklint landade 54 ton fisk efter en natts fiske.

I och med att hamnen i Fyrudden kom till minskade betydelsen av Gryts brygga som tidigare hade varit kommunikationscentrum för Gryts skärgård.

Referenser:
Gryt, förr och nu, Gryts hembygdsförening, 1981
Byggande av fiskehamnar, SOU, 1947