Gäddeglo

1905 beviljade lotsstyrelen att aktitebolaget Gäddebo tegelbruk fick anlägga en lastageplats vid Gäddeglo i Gamlebyviken. I samband med konkursförsäljningar, av bland annat Gäddeglo gård, framgår dock att det funnits en lastageplats redan på 1850-talet.

Tegelbruket anlades 1904 anlades och lastageplatsen behövdes för att leverera de 1,5 miljoner tegel som 30-talet arbetare producerade under ett år.  Tillverkningen lades ned 1958 och teglet från bruket stämplades med ”Gäddeglo”

I slutet av november 1925 förliste motorgaleasen Ragnhild som tillhörde bruket. Förlisningen skedde vid Lidingö där man lastat bensin och brännolja för leverans till Västervik. Det var is som ”skar” sönder fartyget som sjönk 10 m från stranden.

 

 

Referenser:
Tegel i Kalmar län, Katja Meissner, 2010
SOS – Lotsstyrelsens underdåniga berättelse för 1905
Svensk industrikalender 1947
Barometern 1856-07-19
Svenska Dagbladet 1925-12-01