Gottenviks brygga

Om bryggan vid Gottenvik finns inte så mycket dokumenterat men helt klart måste det ha funnits en lastageplats här redan i början av 1800-talet då kopparverket fanns här och tog emot malm från Arvidsberg. Förutom kopparverket så fanns även en gruva där järnmalm bröts vid Gottenvik och både koppar och järnmalm skeppades troligen sjövägen för vidare förädling. I början av 1900-talet fanns planer på att använda bryggan för utskeppning av järnmalm från Dolmyra gruva. Lastageplatsen användes i vart fall till slutet av 1800-talet då en del av skärgårdstrafiken gjorde ett uppehåll här.

Aftonbladet 1887-05-14

Kustångare som anlöpt Gottenvik är:

Referenser: