Gryts Brygga

 

Egentligen heter bryggan Rågetdalens ångbåtsbrygga eller i dagligt tal Röjtdalsbrygga. Till bryggan hörde även ett hamnmagasin som byggdes någon gång på 1890-talet och den ägdes av traktens storbönder. Stenkajen lär ha byggts 1903 av en stensättare från Gusum. Med tiden uppfördes 2 hamnmagasin till ett för Gryts handelsförening och ett för Konsum.

Bryggan angjordes av den reguljära ångbåtstrafiken som gick i skärgården, av ölandskutor som levererade jordbrukskalk, av traktens skutor för diverse transporttjänster. På  vintern lagrades ved vid bryggan som skeppades ut till Norrköping och Stockholm så snart isen hade gått.

Kustångare som anlöpt Gryts brygga är:

 

Referenser:
Gryt, förr och nu, Gryts hembygdsförening, 1981
De fina vita båtarna, Anne Wastesson Jonsson, 1995