Hofgårdens lastageplats

Hofgårdens lastageplats i början av 1900-talet (Gunnebo Bruk 1764-1939)

I Verkebäcksviken fanns Böljerumsbryggan på den norra stranden  och på den södra strandens finns Verkbäcks lastageplats och Hofgårdens lastageplats.

1764 fick Hans Hultman privilegiebrev för att starta en knipphammarsmedja som anlades på hans gård Hofgården vid Verkebäcksvikens södra strand. Det var början på Gunnebo Bruk som 1939 vuxit till Sveriges största fabriksanläggning.

I slutet av 1860-talet byggdes ett puddel- och valsverk vilket medförde ökad produktion och leveranser och 1873 började lotsarna på Örö att lotsa till Hofgårdens lastageplats. 1872 lämnade 37 laster Hofgårdens lastageplats och 1873 var det 36 laster som lämnade kajen.

Lastageplatsen vid Hofgården fanns dock innan hammaren anlades varifrån varorna från en befintlig kvarn och såg skeppades ut.

 

Blekingsposten 1873-05-06

 

Kustångare som anlöpt Hofgården är:

Referenser:
Gunnebo Bruk 1764-1939, Helge Åkerman, 1939
Verkebäck –  Utsikt över en gammal lastageplats och by, Gösta Karleflo, 2005
Gunnebo bruk fyller 250 år den 6 juni, Eva Johansson,  Wåra Rötter nr 1 2014