Horns postbrygga

Ett antal hamnar anlades för att underlätta vintersjöfarten för postfartygen till Gotland, postbryggan på Hornslandet var en av dessa hamnar.  Postförbindelsen till Gotland gick via Öland fram till 1858 då ångfartyget Polhem började förmedla posten från Västervik till Visby.  I och med  att den här trafiken började upphörde den postjaktförbindelsen mellan Öland och Gotland.

Postbryggan angjordes från Lindödjupet in mot Hornslandet straxt väster om Lindö. Innan postbryggan anlades var här en lastageplats för vedskutor som angjorde en berghäll för att lasta ved. Medel för att anlägga bryggan beviljades 1858 och utöver bryggan skulle vägen förbättras, ett magasin för kol byggas och bergringar sättas ut. 1871 byggdes även ett boningshus (med väntesal för passagerare), skjul för hästar mm. 1871 styckades Horns postbrygga av från Horns gård vilket var den första avstyckningen från gården.

Posttrafiken mellan Västervik och Visby upphörde 1911 då trafiken istället skulle gå från Nynäshamn. Postbryggan användes därefter av lostsarna på Idö ända till 1950-talet.

Östergötlands Veckoblad 1886-03-19

Referenser:
Svenska  postverkets fartyg och sjöpostförbindelser under tre hundra år, Johannes Rudbeck, 1933
Över Östersjön till Gotland, Christer Jansson, 1996
Posttrafiken mellan Västervik och Gotland, Ulf Bergkvist, Wåra Rötter, 2009 nr 2
Hornslandet, Kulturmiljöutredning 2008, Kalmar läns museum & Västerviks museum
Lantmäteriets historiska kartor, Akt 08-VÄS-AVS56
Malmö Allehanda 1873-08-13