Horns udde

Bryggan på Horns udde ligger längst ut på hornslandet och ska inte förväxlas med Horns postbrygga. Bryggan vid Horns udde liknar den vid Ekudden, båda fungerar som förbindelse till fastlandet för var sin ö, Idö och Stora Källskär. Här kunde lotsarna på Idö snabbt ta sig till/från Västervik Vid lotsningsuppdrag och fiskbilen kund hämta fisken för vidare transport för försäljning.

Bryggan vid Horns udde byggdes 1939 i samband med försvaret förbättrade och byggde vägen ut till udden på Hornslandet. Efter att posttrafiken lades ned lär Idöborna använt Horns postbrygga som sin förbindelse med fastlandet in på 1950-talet. Numer är det ju bara bryggan på Horns udde som gäller.

En statlig utredning 1947  konstaterade att bryggan vid Horns udde var viktig för fiskerinäring men att den var för liten och att vägen dit inte kunde trafikeras av de fordon som transporterade fisk. Då bryggan var en del av vägen så ansåg utredningen att det var vägförvaltningen som ansvarade för förbättringar.

 

Referenser:
Hornslandet, Kulturmiljöutredning 2008, Kalmar läns museum & Västerviks museum
Byggande av fiskehamnar, SOU, 1947