Källviks brygga

 

Nerikes Allehanda 1879-03-28

 

På lantmäteriets historiska kartor finns endast några mindre bryggor markerade där kajen finns idag. Bryggan i Källvik kom med all sannolikhet till i samband med att Källviks brunnsort började sin verksamhet 1872. Första skriftliga notering om att man ”druckit brunn” i Källvik är från 1799 och källan omtalas därefter både ibland annat Tunelds geografi Svenskt konversationslexikon.

Det lättaste sättet att komma till Källvik var att ta någon av skärgårdstrafikens båtar från Stockholm, Norrköping eller Västervik som anlöpte Källvik. Alternativet var att ta tåget till Gamleby och därifrån begära skjuts.

Idag används bryggan av sjöräddningssällskapet som har sin station här.

Nya Dagligt Allehanda 1874-07-06

 

Kustångare som anlöpt Källviks brygga är:

Referenser:
Källvik en småländsk brunns-och badort, Hans Broomé, 1970