Lerboholm

Lastageplatsen 1793

 

Överum var under senare delen av 1600-talet ett betydande styckebruket i Tjust. År 1662 exporterades  462 kanoner vilket var nästan 20% av landets hela export av kanoner 2500 st.  Styckegjutning pågick från 1650-talet till en bit in på 1800-talet, alltså drygt 150 år.

Till Lerboholm, som ligger längst in i Gudingen, kom järnmalm för vidareförädling (från bland annat Utö gruvor och Sjösa Gruva) och från Lerboholm skeppades stycken (kanoner) och andra produkter från Överums bruk.

Kanonerna transporterades med pråm över sjön Ryven och därefter med häst och vagn till Lerboholm. I Lerboholm lastades kanonerna på båt för vidare transport till Västervik.

Från en bouppteckning daterad 1812 framgår att det låg ca  300 ton malm vid Lerboholm.

Post- Och Inrikes Tidningar 1870-05-02

Lerboholm har alltså varit en lastageplats från i vart fall mitten av 1600-talet och fortsatte att vara så till i vart fall slutet av 1800-talet/början av 1900-talet.

Under några år på 1870-talet gick även skärgårdsångaren Tjust på turlista med Lerboholm som en anhalt.

Norrköpings Tidningar 1871-09-07

 

I boken om Tjust berättas följande historia från början av 1800-talet. Baron Sparre som kommer seglandes, efter en duell i Stockholm, på en skuta till Lerboholm för att fria till Caroline Lewehaupt på Nygård. När han förhör sig om den Lewenhauptska familjen bland ortsbefolkningen får han veta att den yngsta systern gift sig med förnäm greve och att den äldre systern visst ska gifta sig med en trashank vid namn löjtnant Sparre.

På en karta från 1915 står Saltholms Lastageplats

Lerboholm var en av tre hamnar som Överums Bruk utnyttjade de andra två var Dynesta lastageplats och Helgenäs

 

Kustångare som anlöpt Lerboholm är:

 

Referenser:
Överums Bruk tre hundra år 1652-1954, Alfred Jansson, 1955
Boken om Tjust, Ada Rydström, del 2, 1912
Överums hembygdsförening
Lantmäteriets historiska kartor