Mistekärr lastageplats

Mistekärr är en av gårdarna utefter kusten som hade egen brygga/lastageplats. Det som enligt uppgift främst fraktades ut på skutor från bryggan var sand som togs i ett sandtag i anknytning till bryggan. Mistekärr gård hade också stora äppelodlingar med ca 250 äppelträd och man kan nog anta att en del av skörden gick från bryggan för vidare transport till Stockholm och eventuellt andra platser.

Västerviks Veckoblad 1866-03-23

Referenser: