Mörkviks brygga

Mellan åren 1902 och 1932 gick ångaren Stegsund i reguljär trafik i Västerviks skärgård och en av anhalterna var Mörkviks brygga.

I början av 1930-talat anlades ett sågverk vid Mörkvik och produkterna skeppades ut från en nybyggd hamn. I slutet av 1930-talet var timret avverkat och uppsågat men det fanns kvar rester som kunde användas som ved och en period av vedhuggning inleddes som med all sannolikhet fraktades med vedskutor till Norrköping och Stockholm.

I mitten av 1950-talet raserades bryggan i samband med ett regn och gled ut i viken.

Stegsund

Kustångare som anlöpt Mörkviks brygga är:

 

Referenser:
Hellerö och Söderskogen bygdehistoria att minnas, Lars Cornell, Tjustbygden 1997