Solna

I bergen ovanför Solna, som ligger mitt emot Gamleby på Gamlebyvikens östra strand, höggs gatsten i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Som mest var ett 60-tal stenhuggare aktiva samtidigt och stenen hämtades av ångare som angjorde en brygga som fanns vid stranden. Stenen exporterades till länder i Europa men även export till Sydamerika lär ha förekommit. När kriget bröt ut 1914 upphörde stenbrytningen för att återupptas i slutet av 1920-talet. 1934 lades verksamheten ned.

 

Referenser:
Hugg i sten – Från Farao till Flivik, Åsa Frosterud-Jägerhorn, 2002