Tindereds brygga

Tindereds varv 1843

Det finns inte så mycket dokumenterat om Tindereds varv och dess brygga. Dock lär det till Tindered fraktas järnvägsskenor, muttrar och 30  ton spik från England. Lasten/lasterna skulle användas för bygget av järnvägen Åtvidaberg – Bersbo och transporten gick via Storsjön och Uknadalen. Ett av fartygen som förtöjde vid bryggan bar namnet Celeste.

Varvet anlades på 1830-talet av baron Jan Carl Adelswärd. 1838 lär ett fartyg om 150 läster byggts.

Fram till 1900 ägdes lastplatsen och varvet av grosshandlaren Gustaf Ideström i Västervik. Vid bouppteckningen efter Gustaf Ideström värderades lastplatsen och varvet till 6000 kronor.


Tindereds varv vid avstyckningen av lastageplatsen 1882

Kustångare som anlöpt Tindereds brygga är:Referenser:
Lantmäteriets historiska kartor
Utställningen – 150 år av transporter 1857-2007
Skeppsvarv och byggplatser från Västervik till Torhamns udde under 1800-talet, Manne Hofrén, 1947