Verkebäcks lastageplats

Verkebäck lastageplats på 1870-80 talet, Hofgårdens lastageplats i bildens övre del
(Gunnebo Bruk 1764-1939)

I Verkebäcksviken fanns Böljerumsbryggan på den norra stranden och på den södra strandens finns Verkbäcks lastageplats och Hofgårdens lastageplats.

Om Hofgården var Gunnebos Bruks lastageplats så var Verkebäcks Lastageplats Ankarsrums Bruks.  Ankarsrums Bruk behövde järnmalm som man tog in via hamnen i Verkebäck. Malmen kom bland annat från gruvorna på Utö och Ukna. Det finns även uppgift om att man tog emot utrangerade kanoner från Karlskrona som skulle återanvändas. På 1870-talet fick man även järnvägsförbindelse till hamnen. 1937 och 1938 trafikerades hamnen av drygt 270 fartyg per år för att under början av 1940-talet gått ned till ca 110 fartyg per år.

Kustångare som anlöpt Verkebäck är:

 

Referenser:
Verkebäck –  Utsikt över en gammal lastageplats och by, Gösta Karleflo, 2005
Gunnebo Bruk 1764-1939, Helge Åkerman, 1939