Barnsö

1555 redovisas inkomster i form av strömming från Barnsö i räkenskaperna för Stegeborg. Förutom Barnsö nämns även Häradsskär, Biskär, Lökskär och Flisö.

90 år senare, 1644 uppfördes en skans på ön efter anmodan från Krigskollegiet

I augusti 1925 förliste motorskonerten Karin straxt söder om Barnsö

Referenser:
Lökskär Ett av Östergötlands huvudfisken, Per Gräslund & Anders Boquist, 1995 Times New Rom