Bondeskär

Detalj ur karta från 1726

Jutskär, Åsleskär och Bondeskär ligger alldeles intil varandra och är tre utpräglade fiskelägen som alla låg under Fågelvik och Hornsberg under några hundra år.

De först dokumenterade bofasta på Bondeskär är Christoffer Bengtsson och Kerstin Olofsdotter som fick en son 11 augusti 1741. Sonen levde dock bara i nio månader.

Bondeskär betalade liksom övriga fiskelägen mellan Valdemarsviken och Idösund sin skatt till herren på Fågelvik. Ur ett hamntingsprotokoll daterat 25:te Juli 1813 framgår att greve Posse höjde skatten för fiskelägena med undantag av Bondeskär som ansågs vara ”ett av de sämsta skären”.

Ur ett hamntingsprotokoll från 1847 framgår att fiskaren Jan Ersson på Bondeskär tar över efter fiskaren Jan Bengtsson på Väderskär som avlidit.

År 1847  eller 1848 omkom en fiskare och hans hustru då deras skötbåt råkade ut för en tromb. Fiskarna från Sladö såg olyckan och hittade hustru och båt. Fiskaren återfanns aldrig. Paret var de enda som bodde på ön. Hustrun och båt lämnades till Jutskärsborna som tog hand om det.

1880 fanns 2 fiskare med var sin båt och som förfogade över 100 skötar och 4 ålhommor.

Bondeskär var bebott till 1915 och de sista bofasta var Anders Johan Svensson och Anna Maria Andersdotter. Deras son omkom vid en minexplosion i Västervik i maj 1918 och stugan blev till ett hönshus på Jutskär.

Referenser:
Ett skärlag och dess arkiv, Sigurd Erixon, Fataburen, 1919
De sista på “Bonnskär”, Västervikstidningen, 2015-04-22
Lantmäteriets historiska kartor