Flatholmen

Flatholmen som ligger väster om Östra Eknö är en liten ö, men trots detta fanns det i mitten av 1940-talet åtta aktiva yrkesfiskare på.  Det kan jämföras med att det 1880 fanns sex fiskare med 140 skötar och sex båtar  på ön. Man vet inte när ön först bebyggdes men av storkifteshandlingar från 1836 framgår att fyra familjer bodde på ön.

En statlig utredening från 1947 föreslog att bryggorna skulle skyddas  för ostliga vindar med vågbrytare och att muddring til cirka 2 meters djup skulle ske. Kostnade beräknades till 27 000:-

På 1950-talet byggdes en vågbrytare på öns östra sida och på 1970-talet anlades en ny hamn, med kaj, slip och verkstad, på öns västra sida.

Utredningens förslag till vågbrytare

Referenser:
Byggande av fiskehamnar, SOU, 1947
Skärgårdsprojektet, Kalmar Läns Museum