Lökskär

Fiskeläget Lökskär på karta från 1702

Gammalt fiskeläge som ligger mellan Harstena och Häradsskär. På nordvästra delen av Stora Lökskär finns lämningar efter fiskeläget som en gång fanns här.

1555 redovisas inkomster i form av strömming från Lökskären i räkenskaperna för Stegeborg. Förutom Lökskär nämns även Häradsskär, Biskär, Flisö och Barnsö.

1668 benämns Lökskär som ett häradsfiske vilket innebar att alla inom häradet hade rätt att fiska här. Byn på Kråkmarö var dock av en annan åsikt.

I Pehr Kalms beskrivning över fisket i Östergötland 1753 konstateras att det bor 2 fiskare på Lökskär.

Att det bott folk på ön redan i början av 1700-talet finns belagt, antalet har dock varierat under åren och vissa år var ön obebodd under vinterhalvåret. Under 1780-90 talen lär det ha bott flest personer på ön, nästan 30 personer på ön fördelat på 5 hushåll. De sista bofasta fiskarna flyttade från ön under de första åren på 1800-talet.

3 maj 1798 höll änkan Maria Perdotter auktion på Lökskär. Auktionen omfattade hus, fiskeredskap, bohag med mera och behållningen blev 2734 daler kopparmynt vilket motsvarade värdet av 10 kor. Det var alltså ett ganska välbärgat hushåll.


Referenser:
Enfalliga Anmärkningar om Öst Giötha Skäre-Boars Öfliga Fiskesätt i Östersiön, Pehr Kalm, 1969
(utkom första gången 1753)
Lökskär Ett av Östergötlands huvudfisken, Per Gräslund & Anders Boquist, 1995
Kråkmaröborna – skärbor i Gryts socken band 1-2, Per Gräslund, 2003
Medeltida utskärsfiske, Peter Norman, 1993
Strandhugg i Östergötlands skärgård, Johan Thyrberg, 2014
RAÄ-nummer Gryt 184:1