C F Liljevalch

Fartyget

Lastångfartyg som byggdes på Götaverken i Göteborg 1920. Fartyget ägdes av Trafik AB Grängesberg-Oxelösund och hemmahamnen var Stockholm

Längd: 120 m
Bredd: 16,2 m
Djupgående: 7,7 m

 

Resan

Var på resa med 7463 ton järnmalm från Luleå till Tyskland.

 

Förlisningen

Fartyget hade svensk eskort och som gick innanför territorialgränsen. Torpederades 1942-08-18 ca 3’ söder om Kungsgrundets lysboj. Torpederna, som troligen kom från den ryska ubåten L3, kom i på barbordsidan. Konvojen bestod av 16 fartyg från Sverige, Finland, Tyskland och Holland.

Eskorten bestod av 3 jagare och en vedettbåt. Omedelbart efter torpederingen lades en dimridå ut och ett 40-tal sjunkbomber fälldes.

Besättningen bestod av 39 personer varav endast 7 överlevede.

 

Övrigt

Vraket ligger på 70 meters djup och skeppsklockan bärgades av sportdykare 1997

 

Referenser:
RAÄ-nummer 623:004
Sjöhistoriska museets vrakarkiv
Vår Flotta nov 1920
Dyk nr 8 1996
Svenska handelsflottans förluster under det andra världskriget, SOU 1963:60
Svensk historia under vattnet, Alexsej Smirnov, 2002