Charlotte

Fartyget

Kravellbyggd brigg om 37 1/2 läster (ca 100 ton)

Resan

Briggen Charlotte lämnade Amsterdam under senare delen av 1786 med en last av holländsk sill, silke, olja, diverse sorter papper, krapp (lin), consionille (?), kardor, skrubblor (används vid kardning), tobaksblad mm. Skeppare på fartyget var Dietrich Bieber och han var på väg till Stockholm med lasten.

Förlisningen

Under andra halvan av december 1786 gick fartyget på grund vid Marskär för att därefter bli liggande vid Flatskär i S:t Annas skärgård.

Övrigt

Lasten bärgades, troligen av tullpersonalen på Barösund och eventuellt med hjälp från andra skärgårdsbor, och fördes till Barösund där handelsvarorna auktionerades ut 28 december enligt annons i tidning. Charlottas tackling bärgades också till Barösund för att auktioneras ut I Norrköping 24 januari 1787. Information om auktionen kunde fås från dykerikontoret i Stockholm och av dykerikommissarien Carl Gustav Alm i Norrköping.

Briggen som var kravellbyggd togs in till Norrköping och kl. 0900 21 mars 1787 auktionerades fartyget, segel, lite tågvirke, båt och eschalupe (slup) ut hos källarmästare Egges hus vid Tyska torget.

Referenser

Barösunds tullarkiv
Post & Inrikes tidningar
Norrköpings Tidning