Ellen

Fartyget

Ellen byggdes, av furu på ekspant, 1920, vid Järnaviks skeppsvarv i Blekinge för Hugo Jeppsson, Järnavik,

Längd:
Bredd:
Djupgående:

 

Resan

Var vid förlisningen lastad med 232 ton kaolin

Förlisningen

Vid Jungfrusund tog man ner seglen för att fortsätta resan med motorn. Man styrde efter Ålgårdsuddens fyr men sikten var skymd och tappad uppmärksamhet gjorde att man kom på fel sida om Prickbådans kvastprick och gick på grund. Fartyget gick läck och vattenfylldes 1943-11-01.

Övrigt

Fartyget bärgades så småningom, tömdes på last, motor, styrhytt och rigg för att till slut bogseras in till Håfsö där hon sänktes. Användes som dumpningsplats för järnskrot.

 

Referenser:
RAÄ-nummer Loftahammar 453