Fanny

Fartyget

3-mastad slättoppskonare som byggdes 1891 på det danska varvet Thurö. Hemmahamnen vid olyckstillfället var Jönköping

Längd: 29,7 m
Bredd: 7,5 m
Djupgående: 3,2
Motoreffekt: 50 hkr

 

Resan

Fanny var på väg med en last av 1072 björkstockar som skulle transporteras från Fredrikshamn till Husbyvik.

 

Förlisningen

1946-08-19 förväxlade Fannys befälhavare två sjömärken och gick med full fart upp på Galtbrotten . Fartyget sjönk därefter ganska omgående. Besättningen kunde räddas.

 

Övrigt

Fartyget sprängdes i samband med skrotbärgning. Idag återstår bara rester från vraket såsom riggdetaljer, bordsplankor mm. Kajutan lär ha tagits tillvara och fungerade under många år som sommarstuga.

 

Referenser:
RAÄ-nummer Jonsberg 214
Vraknet – Skandinaviskt vrakarkiv (nedlagd hemsida)