Ingeborg

Fartyget

Ingeborg byggdes 1900 av ek och furu.
Hemort Marstrand.
Ägare och kapten var T.V. Berndtsson från Marstrand.

Längd: 26,6 m
Bredd: 7 m
Djupgående: 2,9

 

Resan

Ingeborg var på väg till Göteborg med en last om 250ton plank.

 

Förlisningen

På grund av hårt väder sökte sig Ingeborg in mot Kråkelund och gick på grund 1938-10-09. Fartyget fick stora skador och sjönk. Besättningen gick i livbåten och lyckades ta sig in mot Kråkelund, där dom fick hjälp av en motorskonert.

 

Övrigt

Sjönk 3 dagar efter grundstötningen

 

Referenser:
RAÄ-nummer Misterhult 1916
Vraknet – Skandinaviskt vrakarkiv (nedlagd hemsida)