Karin

Fartyget
Motorskonert hemmahörande i Mönsterås och byggd 1913 i Neuvottoma, Finland. Hette Kunto innan hon bytte namn till Karin. Redare 1921 var C. A. Cedergren

Längd: 22,76 m
Bredd: 7,43 m
Djupgående: 2,62 m

Dräktighet: 98,82 ton (Brutto)

Resan
Var på väg med barlast från Stockholm till hemmahamnen

Förlisningen
Under tilltagande SO vind 22 augusti 1925 försökte man komma i lä vid Barnsö (Länkar 1 2 ) söder om Sandö fyr. Fartyget drev dock på grund och var sönderslaget inom några timmar. Skepparen och besättningen om 4 man kunde ta sig i land på Barnsö.

Övrigt
Sjöförklaring höll vid rådhusrätten i Oskarshamn 1926-02-01.

Referenser:
RAÄ-nummer Gryt 252
Sveriges skeppslista 1921
vrak.net