Lydia

Fartyget

En skonert om 140 Nrt som var byggd 1900 i trä och med hemmahamn i Halmstad. Omdöpt från Peter Lydia till Lydia

Längd:
Bredd:
Djupgående:

Resan

På väg i december 1923 från Gotland till Stockholm med en last om 223 ton cement

Förlisningen

Nyårsnatten 1923/24 blev fartyget blev nedisat och förliste på revet Bokökarten (även Spyskär förekommer). Fartyget blev vrak och ligger utspritt på botten. Alla besättningsmän kunde räddas.

Övrigt

För visat mod och rådighet vid bärgning av besättningen å den i Halmstad hemmahörande skonaren Lydia den 31 december 1923 har lotsstyrelsen tilldelat belöningar av 70 kr åt envar av följande personer vid Häradsskärs lotsplats, nämligen mästerlots J. E Westerholm samt lotsarna A. H Sandin, G, E Åman och C J Lönnberg.


Svd 1924-02-01

Referenser:
Vraknet.se (nedlagd websida)
Svenska Dagbladet 1924-01-02, 1924-02-01
Riksarkivet Lotsstyrelsens arkiv