Nils

Nils sjunken vid Måsklabben.

 

Fartyget

En liten ångaren, byggd i ek och fur 1893 i Sjötorp. Byggdes först som pråmfartyg med namnet Union 1 och 1899 ombyggd till lastfatyg på Göteborgs Mekaniska Verkstad

Längd: 30 m
Bredd: 6 m
Djupgående: 2,5 m

 

Resan

Nils lämnade Stockholm 1929-01-11 med en last av bland annat salt och fotogen.

 

Förlisningen

1929-01-15 strandade vid Måsklabben, efter att ankarkättingen brustit, i snöstorm med vidstyrkor på upp till 34 m/s (uppmätt på Idö). Besättningen om sju man lyckades ta upp sig på Måsklabben där dom tillbringade 26 timmar innan hjälp kom. Förste eldaren frös ihjäl på klabben. Stegeholmsbolagets isbrytare Helge beordrades till Städsholmen för att hämta de skeppsbrutna till Västervik.

 

Övrigt

Sommaren 1929 bärgades Nils med hjälp av pråmar. Hon transporterades till varvet i Västervik och var i trafik till 1944 då hon höggs upp

 

Referenser:
RAÄ-nummer Loftahammar 445
http://www.evagun.se/maritim/sidor/kanalbaten-nils-forlisning-1929