Norik

Norik i Norrköpings hamn 1966

Fartyget

Tremastad slättoppskonare byggd av skeppsbyggmästare Poulsen i Rudkjöbing i Danmark 1919. Var från början utrustad med en fyrcylindrig och fyrtakts dubbelverkande diesel på 106 hk som levererades av Dansk Dieselmotor Kompagni i Holeby. Hette från början Anna Kristine.

Ägdes under årens lopp av redare i Estland, England, Tyskland mfl för att hamna i Norrköping sommaren 1966. I Norrköping förföll fartyget men 1969 köptes det av några ungdomar från Västervik för byggas om till vispråm.

Längd: 39,9 m
Bredd: 9,1m
Djupgående: 3,8 m

(Omdöpt omkring 1934 till Noorik – Estlänska och betyder ungefär ”den unga”)

Resan

Trålaren Boskär bogserade Norik från Norrköping till Västervik fredagen 28 november 1969 och på lördagen var man utanför Västervik.

Förlisningen

I höjd med Vituddsskär vid inloppet till Västervik brast bogsertrossen och Norik gick på grund. Norik sprang läck och sjönk men stäven och förmasten låg till en början över vattenytan.

Övrigt

Norik låg ivägen för fiskarnas ålbottengarn och blev sprängd och ligger utspridd över botten på cirka 10 meters  djup.


Referenser:
Länspumpen 1976:1, 2005:1 och 2005:2
RAÄ-nummer Västrum 302