Ringaren

Fartyget

Kan ha varit ett hanseatiskt handelsfartyg eller ett fartyg som redades och ägdes av Jöran Eriksson Gyllenstierna på Fågelvik. Fartyget är från 1500-talets första hälft och byggdes troligen någon gång mellan 1535–1550.

Längd: ca. 33,5 m.
Bredd: ca. 8 m.
Djupgående ca. 3 m.

Resan

Lasten som bestod av spannmål, salt, olika sorters nötter och körsbär samt knappar och beslag indikerar att fartyget var på väg från norra Tyskland för leverans av varor till hamn(ar) utmed svenska kusten. En annan teori som framförts är att lasten var avsedd för Jöran Eriksson Gyllenstierna och att destinationen då skulle vara Fågelviks slott i Valdemarsvikens mynning.

Förlisningen

Vraket ligger på ca 20 meters djup i den skyddade naturhamnen Flatvarp vid Stora Askö. Orsaken till varför Ringaren sjönk är inte fastställd men man har konstaterat en större skada på babordssidan av fartyget. Det finns två teorier om hur skadan uppstått, den ena är att det brutit ut eld ombord den andra är att den uppkommit i samband med en strid under Dackefejden. Det finns även spekulationer om att skadan uppstått i samband med en storm och att man sökt nödhamn vid Flatvarp.

Övrigt

Ringaren är ett av de mer väldokumenterade vraken utmed Blå Kusten och arkeologiska undersökningar har genomförts av vraket. Vraket ligger intill en klippvägg vid ön Skeppsholmen och delar är förhållandevis välbevarade.

Referenser:
Ett 1500-talsfartyg med arbetsnamnet Ringaren, Nils Svenwall, 1964
Ringaren – Jöran Eriksson Gyllenstiernas shoppingvagn?, Oscar Törnqvist, Marinarkeologisk tidskrift, (1): 4–12, 2014
Röster från ingenmansland, Oscar Törnqvist, 2019
RAÄ-nummer Loftahammar 451