Winga

Fartyget

Tremastskonare byggd 1914 av J Hagerman i Viken efter beställning från ett partrederi i Höganäs.
Omkring 1934 monterades en 2-cyl Junge-Munkell-motor på 120 hkr in vid Marstrands M.V.
I oktober 1955 nedriggades fartyget till skonert

Längd: 28,4 m
Bredd: 7,5 m
Djupgående: 2,9

Resan

Winga var på väg med 235 ton cement som lastats i Degerhamn och skulle levereras till Husum

Förlisningen

Omkring kl 0800 passerades Häradsskär på 3 sjömils avstånd och kursen ändrades mot Landsort. Man fick problem med motorn som befälhavaren gick ner för att åtgärda. När han kom tillbaka upptäcktes att fartyget kommit för nära land. Runt kl 0900 gick Winga på grund och vattenfylldes inom en timme vid Råtoppsankan. Besättningen räddades av en lotsbåt från Häradsskär. Fartyget blev gick förlorat

Övrigt

..

Referenser:
RAÄ-nummer A FÖR 7526