Barnsö skans

Barnsö skans
Stuart, Söd. o. Östg. 1. Skansar i skärgården. 1676

I april 1644 beordrade Krigskollegiet överstelöjtnant Mauritz Holst att tillsammans med landshövding Rosenhane uppföra en skans i Barösund.

I augusti 1659 lämnade landshövding Gustaf Kurck ett förslag ”projekt” till Östgötaskärgårdens försvar där det framgår att Barösunds skans var i särskilt dåligt skick och att allmogen inte kunde ”ytterliggare betungas”

Återuppbyggnaden av skansen startade 1676 efter att skansarna i Södermanland och Östergötland blivit inspekterade och material och arbetsinsats för iordningställande uppskattats. För att återuppbygga skansen behövdes

1485 tolfter timmer av olika dimensioner (ca 17500 bräder/plankor/stockar )

30 timmerkarlar med timmerredskap
70 man med yxor
50 man med skottkärror
50 man med spadar och skyfflar

1677, då danskarna härjade utefter Smålands och Östergötlands kust, kallades allmogen in för att hjälpa till med upprustningen av skansen vid Barnsö. Allmogen var inte glada då det var under skördetid och man motsatte sig arbetet då man menade att det inte fanns några bevis. Motsättningarna ledde till att ett man satte eld på ett nästan nybyggt blockhus på ön och nattetid fattade även skansen eld. Rannsakning skedde vid Söderköpings tingsrätt men man kunde inte finna någon huvudansvarig för det inträffade.

Se även Barnsö under fiske.

I augusti 1925 förliste motorskonerten Karin straxt söder om Barnsö

Referenser:
RAÄ-nummer Gryt 2:1
Kungl Fortifikationens historia, Ludvig W:son Munthe, Stockholm, 1906
Stegeborg, Björn Helmfrid, 1995 
Stuart, Söd. o. Östg. 1. Skansar i skärgården. 1676, Riksarkivets ämnessamlingar, Militaria