Borgö

På gamla kartor heter ön Torkels Borg, namnet kommer från en sägen som anger att ön varit bebodd av en vikingahövding vid namn Torkil och som bodde i en borg. Några rester av en borg finns dock inte idag men högst upp på ön finns en igenfylld grop som skulle kunna varit en brunn i borgen, om den nu funnits.

På nordöstra sidan finns en ganska bekväm hamn som än idag kallas Rövarhamn.

 

Referenser:
Hornslandet, Kulturmiljöutredning 2008, Kalmar läns museum & Västerviks museum
Westrwiks stads historia och beskrivning …., Henric Jacob Sivers, Linköping 1758