Gallnäs skans

Vid Gallnäs, söder om Ettersundet har en skans funnits som varit ca 30 m lång  med upp till fyra meters bredd. Resterna av skansen är nu överväxta och man har grävt ett dike rakt igenom lämningarna.

Referenser:
RAÄ-nummer Skällvik 248:1 ff