Husholmen

Mitt i Uknö glo ligger husholmen där en medeltida borgruin är belägen. Ruinen, som är överväxt,  består av en kvadrat som är ca 11 x 11 meter. Det här kan vara en av 2 försvarsanordningar som skulle skydda Vinö. Den andra ligger vid Vinö gård och är klassificerad som en kastal. En kastal kan beskrivas som en liten borg med syfte att försvara något.

Under medeltiden var det vanligt att frälset befäste sina gårdar då man behövde ett skydd från andra släkter som konkurrerade om makten och kungens gunst. Vinö kan mycket väl ha varit bas för någon stormannasläkt under medeltiden. För att inte frälset skulle få för stor makt förbjöd drottning Margareta 1396 befästning av gårdar. Om förbudet efterlevdes är osäkert men det gällde i nästan hundra år.

Referenser:
Herrgårdar och boställen, Manne Hofrén, 1937
Dick Harrisson, Jarlens sekel, Finland 2002
RAÄ-nummer Lofta 256:1
RAÄ-nummer Lofta 185:1