Lindö skans

 

Lindö Skans
Stuart, Söd. o. Östg. 1. Skansar i skärgården. 1676

 

Källorna talar även om en skans på Arkö eventuellt kan den vara identisk med Lindö skans. Det finns ingen lämning som indikerar var skansen/skansarna låg. Om man tittar på geografin så är det smalaste delen av Arkösund mellan Lisslindö och Hästö  och området söder om fyren på Lisslindö heter Skansborg, kanske var det här som skansen låg.

Redan 1657 fanns planer på att anlägga (eller förbättra) en skans på Arkö. Från en inspektionsresa av Dahlberg 1675 beskrivs skansen:

       “å Arkö vid hästströmmen vara så förfallen att den måste alldeles nybyggas”

Sista gången som skansen användes var 1677 då den reparerades och bemannades av 100 soldater under befäl av major Petter Utter. Efter freden med Danmark så förföll skansen och idag lär det inte finnas några rester efter den. För återuppbyggnaden behövdes:

1658 tolfter timmer av olika dimensioner

40 timmerkarlar med timmerredskap
80 man med skottkärror
40 man med spadar och skyfflar
80 man med yxor

 

 

Referenser:
Stuart, Söd. o. Östg. 1. Skansar i skärgården. 1676, Riksarkivets ämnessamlingar, Militaria
Kungl Fortifikationens historia, Ludvig W:son Munthe, Stockholm, 1906
Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland, Anton Ridderstad, 1875-77