Stegeborg

Under medeltiden var Söderköping en av landets mer betydande städer och man kan nog anta att Söderköpings handelsmän redan under medeltiden handlade med andra städer och länder. Därför behövdes ett försvar av staden och därför byggdes Stegeborg slott som ersättning för Skällviks borg. Till försvaret av Stegeborg och Söderköping hörde också skansarna vid Ettersundet och Pålsundet.

Troligen har det från början funnits en skans på slottsholmen som under åren byggdes ut och till slut blev Stegeborgs slott. Slottet byggdes troligen i slutet av 1300-talet eller i början av 1400-talet (mynt från 1420 har hittats i slottsruinen) med material från bland annat Skällviks borg.  Den sista innehavearen av slottet var hertig Adolf Johan som dog i slottet 1689. Efter Hertig Adolf Johan förföll slottet och redan 1707 ansågs det bli för dyrt att renovera/återställa.  Besiktningsprotokollet från 1707 var mycket detaljerat vilket gjort att man  fått en ganska god uppfattning om slottet. En ny besiktning av slottet gjordes 1728 med samma resultat och slottet revs troligen någon gång efter 1731

Hertig Adolf Johan var son till Johan Kasimir af Pfalz-Zweibrücken och Karl IX:s dotter Katarina.

Referenser:
Stegeborgs Slott, Lundberg Erik B, 1964
Kungl. Fortifikationens historia, Ludvig W:son Munthe, Stockholm, 1906
Historiskt Geografiskt och Statistiskt lexicon öfver Östergötland af Anton Ridderstad, 1875.
RAÄ-nummer Skällvik 222:1-3